Livextra Elken, Tăng Cường Sức Khỏe Tim Mạch

Posted on Posted in Sản phẩm
Livextra
Sản phẩm Livextra

Phát triển sản phẩm với sự tham vấn của người đạt giản Nobel.
1998 Nhận giản thưởng Nobel về những phát hiện liên quan đến Nitric Oxide như một phân tử tín hiệu trong tim mạch.
1996 Trao giải thưởng nghiên cứu y khoa Albert Lasker trong nghiên cứu tiên phong trong việc điều chỉnh tế bào và dẫn truyền tín hiệu.
1988 Nhận được giải thưởng Ciba từ hiệp hội tim mạch hOA KỲ.

Tính năng độc đáo của Livextra
1. Sản phẩm đầu tiên và độc quyền trên thế giới dành cho hệ tim mạch
2. Được tham vấn từ chuyên gia khoa học đạt giải Nobel thế giới
3. Tự nhiên và An toàn
4. Tiêu chuẩn sản xuất cao cấp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *